15/07/2020 - Escola de Música da Sociedade Filarmónica Silvense